Metoda EST: Modul 5

Úvod

Nejdříve si poslechněte toto video. Pak postupně procházejte jednotlivými meditacemi a cvičeními.

1. Stav uvolnění

Meditace určená k navození stavu uvolnění. Představuje důležitou průpravu k navození stavu, ve kterém budete provádět channeling. Cílem je cítit se bezpečně a získávat informace od duchovních průvodů s radostí a lehkostí.

Než si pustíte meditaci, vypněte si telefon a najděte si klidné místo, kde můžete být několik minut o samotě. Nedoporučuji meditaci provádět těsně po jídle nebo před spaním (kdy přichází velká únava).

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.

2. Udržení pozornosti

Pokud máte pocit, že jste strávili dostatek času ve stavu rozšířeného vědomí a už umíte utišit tok myšlenek, můžete přejít do další fáze.

Během channelingu je důležité zaměřit se na informace přijaté od VJ, proto je nezbytné si osvojit schopnost bdělé pozornosti. A právě toto cvičení je k tomu určeno. Vezměte si k ruce tužku a papír a můžete si připravit také nějakou příjemnou, relaxační hudbu.

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.

3. Naladění se na energii životní síly

Během channelingu je důležité vnímat svou intuici a změnu energií. Čím více si tuto dovednost osvojíte, tím dříve se dostanete do naprosté důvěry.

Než si pustíte toto video, spočiňte na několik minut v naprostém uvolnění a meditaci. Připravte si k ruce dva krystaly a dvě pokojové rostliny.

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.

4. Držení těla a pozice

Najděte si vhodnou polohu, v níž budete provádět napojení na svého duchovního průvodce.

Je potřeba mít zvládnuté cvičení Naladění se na energii životní síly a schopnost dosáhnout uvolnění a udržet soustředěnou pozornost.

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.

5. Uvítací rituál

V této meditace se už dostanete do prostoru, ze kterého budete později channelovat informace. Nejdříve se ale v prostoru porozhlédněte a naciťte se na něj.

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.

6. První setkání

V tomto videu se můžete setkat se svým Vyšším Já, můžete si připravit dotazy a žádosti.

Znovu připomínám, že je důležité jít za svým průvodcem pouze s čistým záměrem. Jde nám o náš vlastní (případně klientův) duchovní a osobní růst.

Meditaci vytvořila Jana Francová pro účely tohoto kurzu.