Najdi svoje poslání a otevři se hojnosti

NAJDI SVOJE POSLÁNÍ A OTEVŘI SE HOJNOSTI.

Tato část programu obsahuje dohromady 12 lekcí v PDF souborech.

Doporučuji si na každou lekci vyhradit minimálně 2 dny, aby se jednotlivá témata mohla správně integrovat a vy měli dostatek času na akční kroky, které jsou potřebné ke změně.

Na konci si můžete všechny lekce stáhnout také jako jeden soubor.